USLOVI I USLOVI

INTRODUZIONE

Web stranica www.nadahome.it upravlja Nada Home. Korištenje web stranice podliježe ovim uvjetima korištenja ("Uslovi korištenja"). Pristupanjem Sajtu i njegovim korišćenjem, Korisnik prihvata Uslove korišćenja. Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između Korisnika i

Nada Home i ne može se mijenjati bez pristanka Nada Home. Ovi Uslovi korištenja moraju se čitati u odnosu na svaki dio web stranice koji se odnosi na funkcioniranje same web stranice i dostupnih usluga.

Korišćenje sajta podleže Uslovima korišćenja. Korisnik je također dužan pročitati Nada Home Politiku privatnosti.

Nada Home zadržava pravo izmjene Uslova korištenja u bilo koje vrijeme i jednostrano bez prethodne najave. Sve promjene će biti objavljene na web stranici.

PRISTUP STRANICI

Nada Home ne garantuje Korisniku bilo kakve loše usluge koje se sastoje od kašnjenja ili prekida u radu linije koje onemogućavaju pristup Stranici.Korisnik je dužan da se ne meša u rad Stranice, a posebno se obavezuje da neće pokušajte zaobići njegovu sigurnost, ne mijenjati je, ne hakovati je, ili u svakom slučaju ne ugroziti ni na koji način rad stranice ili bilo kojeg kompjuterskog sistema, servera, rutera i bilo kojeg drugog računarskog uređaja.

Korisnik mora biti opremljen računarom koji ispunjava sve tehničke karakteristike potrebne za korištenje Stranice i koji je kompatibilan sa Stranicom. Nada Home također ne može jamčiti i ne garantuje da bilo koji sadržaj na Stranici ne sadrži infekcije, viruse i/ ili drugi sadržaj koji ima kontaminirajuće ili destruktivne karakteristike. Vi ste odgovorni za implementaciju procedura i kontrola povezanih sa virusima (uključujući antivirusne i druge sigurnosne provjere) kako biste zadovoljili vaše posebne sigurnosne potrebe i pouzdanost dolaznih i odlaznih podataka.

NEWSLETTER

Nada Home redovno šalje newsletter svim korisnicima koji su se pretplatili na ovu uslugu. U ovim biltenima možemo vas obavijestiti o novim proizvodima, ponudama ili popustima. Korisnik može odlučiti da prestane primati Newsletter u bilo kojem trenutku korištenjem opcije za odjavu na dnu svake naše e-poruke ili pisanjem na adresu customerservice@nadahome.it

AUTORSKA PRAVA I PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Web stranica kompanije sadrži materijal zaštićen autorskim pravima, žigove i druga prava intelektualne svojine, uključujući tekst, softver, fotografije, video zapise i grafiku, a cjelokupni sadržaj web stranice zaštićen je autorskim pravima kao kolektivno djelo prema zakonima o talijanskim i međunarodnim autorskim pravima.

Ne smijete modificirati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedena djela ili, na bilo koji način, iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično.

Osim ako je to izričito dozvoljeno zakonom o autorskim pravima, materijal na web stranici ne smije se kopirati, redistribuirati, ponovo prenositi, objavljivati ​​ili iskorišćavati komercijalno ili nekomercijalno bez pismene dozvole Kompanije i vlasnika autorskih prava.

Dozvoljeno je štampati i preuzimati izvode sa veb stranice za privatnu upotrebu pod sledećim uslovima: (a) nijedan tekst ili grafika na ovoj veb stranici nisu modifikovani na bilo koji način; (b) nijedna grafika na ovoj web stranici se ne koristi odvojeno od pratećeg teksta; (c) naša obaveštenja o autorskim pravima i zaštitnim znakovima pojavljuju se na svim kopijama.

LINKOVI SA DRUGIH STRANICA

Ako želite da kreirate vezu ka veb lokaciji sa drugih sajtova, možete to učiniti sve dok se ograničite na pravljenje linka ka početnoj stranici veb stranice bez repliciranja iste i pod uslovom da su rezervisani sledeći uslovi: 1. ne logotip Nada Home je uklonjen, izobličen ili na drugi način izmijenjen; 2. sadržaj web stranice nije uključen u drugu web stranicu (tzv. "uokvirivanje"); 3. odnos sa nama nije narušen, niti se iznose lažne informacije o nama; 4. ne koristite brend Nada Home bez našeg izričitog pismenog pristanka; 5. Sajt sa kojeg je postavljen link ne sadrži sadržaj lošeg ukusa, uvredljiv ili koji krši prava intelektualne svojine ili druga prava bilo koje druge osobe i, u svakom slučaju, u skladu je sa svim važećim zakonima i propisima.

Postojanje linka ni u kom slučaju ne podrazumijeva naše odobrenje ili sponzorstvo sadržaja, proizvoda ili usluga prisutnih ili oglašenih na stranici s koje je veza postavljena.

Također zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku opozovemo ovlaštenje za kreiranje linka i zatražimo njegovo uklanjanje. U slučaju nepoštivanja ovih uslova, zadržavamo pravo da preduzmemo bilo koju radnju dozvoljenu zakonom radi zaštite naših interesa.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Iako Kompanija nastoji uvijek uključiti tačne i ažurne informacije, odričemo se svake odgovornosti za tačnost, potpunost i sadržaj informacija ili materijala prikazanih na web stranici.

Možemo izvršiti izmjene sadržaja i materijala na web stranici u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

PRIVATNOST

Naša kompanija posebnu pažnju posvećuje pitanjima zaštite ličnih podataka.

Pozivamo vas da pročitate našu Politiku privatnosti putem koje vam pružamo sve informacije koje se odnose na prikupljanje i obradu ličnih podataka u vezi sa našom web-stranicom.

VAŽEĆI ZAKON I NADLEŽNOST

Ovi Uslovi korišćenja su regulisani italijanskim zakonom i moraju se tumačiti primenom ovog zakona.

Za građanske sporove, u slučaju da je kupac fizičko lice koje djeluje u svrhe koje nisu povezane s obavljanjem posla ili njegovom profesionalnom djelatnošću, obavezna je mjesna nadležnost sudaca u mjestu prebivališta ili boravišta potrošača, ako se nalazi na teritoriji države.

BRIGA O KUPCIMA

Ispod su informacije za kontaktiranje naše korisničke službe:
Nada Home
e-mail: customerservice@nadahome.it
tel. 08119041800