Nada Početna SRLS

Registrirani ured: Via Armando Diaz, 171 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Matični broj u registru kompanija Napulja: 08828931215

PDV broj i poreski broj: 08828931215

Osnovni kapital: 8.000,00 € iv

Tel. 08119041800

info@nadahome.it